-> เข้าใช้งานทั้งสิ้น  ครั้ง

: เวลา

อีก 126 วัน  ->  สิ้นปี 2557
สมาชิกเข้าระบบที่นี่

ชื่อผู้ใช้ -> 
รหัสผ่าน -> 
 
สถิติบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด214100%
จำนวนบุคลากรที่เข้าใช้งานในระบบ20093.46%
จำนวนบุคลากรที่ไม่เคยเข้าใช้งานในระบบ146.54%
 • หนังสือประชาสัมพันธ์ -> จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
 • คู่มือการใช้โปรแกรม -> ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  •   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
  390 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
  E-mail Address :  phichit2@hotmail.com    cma2553@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1409 วินาที