กลับหน้าหลัก

โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูล

จำนวน 61 โรงเรียน

วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ
วัดพฤกษะวันโชติการาม
วัดทับปรู
วัดทับหมัน
วัดไทรโรงโขน
วัดคลองข่อย
บ้านไดกระพังปลา
วัดวังสำโรง
วัดบึงน้ำกลัด
วัดวังหว้า
วัดท่าปอ
วัดยางคลี
เขาพนมกาวหนองนกยาง
อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
วัดป่าแดง
วัดพรหมประสิทธิ์
วัดคลองทองหลาง
วัดเทวประสาท
บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
วัดโพธิ์แดน
อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'
ชุมชนภูมิวิทยา
วัดลำประดาใต้
วัดห้วยเรียงใต้
วัดวังตะกู
วังสำโรง 'ราษฎร์บำรุงวิทย์'
อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
วัดหอไกร
บ้านน้ำผึ้ง'วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์'
ชุมชนทะนงบ้านไร่
บ้านหนองตะแบก
วัดบ้านห้วยยาว
บ้านวังแดง
บ้านเนินแค
วัดบ้านท่านั่ง
วัดหลวง
วัดทับทิม
บ้านปากน้ำ
บ้านเนินโพธิ์
บ้านหนองบัว
วัดบ้านท่ามะไฟ
บ้านยี่มุ่ย
บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี'
อนุบาลโพทะเล
วัดโพทะเล
วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร'
บ้านคลองตางาว
วัดพร้าว
ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)
บ้านคีรีเทพนิมิต
วัดวังหินเพลิง
วัดวังแดง
บ้านคลองห้วยหลัว
วัดบ้านบางลายเหนือ
บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)
วัดบ้านบางลายใต้
อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
วัดวังหินแรง
วัดหนองง้าว
บ้านวังบงค์
บ้านไร่