ระบบบันทึกรายชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

*กรณีไม่มีผู้บริหาร


-


@obecmail.obec.go.th
*ใช้ Obecmail เท่านั้น กรอกแค่ชื่ออีเมลเท่านั้นเช่น phichit2@obecmail.obec.go.th ใส่ในช่องแค่ phichit2 ไม่ต้องใส่@obecmail.obec.go.th


หมายเหตุ ๑. email ของผู้บริหารโรงเรียน ต้องเป็นของ obecmail.obec.go.th และสามารถใช้งานได้เท่านั้น
หมายเหตุ ๒. การตรวจสอบการใช้งาน และสมัคร email : obecmail.obec.go.th ตรวจสอบที่ register.obecmail.obec.go.th มีปัญหาข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
Copyright © 2016 by Ratchata Inkongngam ติดต่อ อีเมล์ : ChitandaEru009@gmail.com